Welkom in onze nostalgische moestuin ‘De Veense Akker’.

Hannes vertelt: “De Veense akker is een project dat in augustus 2016 is ontstaan naar aanleiding van Oud Alkemade, waar de tentoonstelling van de ruilverkaveling is geweest. Daar is toen de vraag gesteld, waarom er bij Oud Alkemade geen akker is gerealiseerd. Dit was toen geen optie en bovendien was er geen ruimte.

In gesprek met Arie van Groencentrum De Veense Bukker werd mij toen gevraagd om een akkertje te realiseren naar eigen keuze. Het is een akkertje geworden waar wij de werkwijze, teeltwijze en de opbouw van zo’n 100 jaar geleden willen laten herleven.

Nu hebben wij het hele akkertje compleet gemaakt en kunnen wij je laten zien hoe het vroeger er aan toe ging. Onze tuin is nu uitgebreid met vier vrijwilligers die het akkertje bijhouden.

Wil je eens komen kijken, dan ben je van harte welkom. Onze vrijwilligers zijn er (bij goed weer) op dinsdag en zaterdagmorgen op het akkertje om eventueel een rondleiding over de vergane glorie van ons gebied te geven. Of als we er bezig zijn, kom gerust een kijkje nemen.

Tot ziens. De vrijwilligers: Jan, Hein, Ton en Hannes.”

 

 

Gij betreedt nu deze akker van wel zo’n 100 jaar gelee. Ervaar wat een veense stakker hun doen en werk daar bestee. Ook u zal dan ervaren dat ’t zwoegen was voor het gezin. Of ze hier mee gelukkig waren, dat houden wij hier tussen in.

De vrijwilligers